År 2017 i tal

År 2017 i tal

Koncernens nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Omsättning, mn euro 255,0 255,8 239,6 254,4 269
Rörelsevinst, mn euro 17,8 17,8 10,8 23,1 26,8
procent av omsättningen 7,0 7,0 4,5 9,1 10
Vinst före extraordinära poster, mn euro 27,6 26,2 17,2 29,2 25,4
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 24,1 22,7 14,9 24,5 29,3
Balansomslutning, mn euro 360,9 339,8 315,3 282,4 261,5
Bruttoinvesteringar, mn euro 23,8 15,6 24,9 14,6 13,4
procent av omsättningen 10,8 6,1 10,4 5,7 5
Bestående aktiva, mn euro 288,2 270,7 258,1 220,6 196,1
Omsättningstillgångar, mn euro 2,0 2,2 1,9 3,6 4,9
Fordringar, mn euro 53,0 46,5 45,2 44,9 46,8
Kassa och bank, mn euro 17,7 20,4 10,1 13,3 13,6
Eget kapital, mn euro 151,9 145,8 142,3 146,3 138,9
Avkastning på eget kapital ROE procent 16,2 15,7 10,3 17,1 22
Avkastning på sysselsatt kapital ROI procent 13,5 12,9 9,2 16,4 20,2
Gearing, procent 59,5 45,0 38,5 23,5 13,4
Soliditet, procent 42,1 42,9 45,2 51,9 53,1
Dividend sammanlagt mn euro 18,0 20,0 18,0 16,0 16,0
Personalantal i genomsnitt 286 288 287 297 301