Verkställande direktörens översikt 2017

Vi finns nära, men ser långt

År 2017 lyckades vi med mycket. Våra kunders nöjdhet med oss och vår leveranssäkerhet låg på rekordnivåer och året var även ekonomiskt lyckat. Vår omsättning och vårt rörelseresultat låg kvar på samma nivå som föregående år trots den minskade energiförbrukningen och elens alltjämt låga marknadspriser.

Vår omvärld är i förändring. Vår välfärd är beroende på en störningsfri, rimligt prissatt och miljövänligt producerad energi. Våra kunders förväntningar på energibolaget har ändrats. Vi förnyade vår strategi förra våren för att svara på förändringen, våra kunders förväntningar och utmaningarna som kommer att komma. Vi tydliggjorde kärnan i vår verksamhet och våra mål för den närmaste framtiden och lyfte upp våra kunder mer i centrum.

Vi har redan i flera års tid långsiktigt satsat på att öka de förnybara energikällorna och minska på utsläppen. Ifjol gjorde vi upp ett nytt miljöprogram för de kommande tre åren. Miljöprogrammet omfattar 46 gärningar för miljön som vi kommer att utföra under de nästa tre åren.

I december kunde vi fira invigningen av det nya flerbränslekraftverket i Nådendal som märkbart ökar de förnybara energikällornas andel i värme- och elproduktionen och som innebär en stor nedskärning av koldioxiden i Åboregionen. I år kommer vi väldigt sannolikt att i förtid nå det mål vi ställt upp för 2020, dvs. at över 50 procent av all den el och värme vi säljer har producerats med förnybara energikällor.

Ifjol började vi även bygga en ny gasanläggning i Artukais som använder skogsflis som bränsle.  Anläggningen gör att ångan för fem betydande företag i området i framtiden i huvudsak kommer att produceras med biobränslen. Även andelen el som vi producerar med vindkraft kommer att mer än tvådubblas under det gångna året tack vare de havsvindkraftsparker vårt intressebolag Suomen Hyötytuuli Oy färdigställde ifjol samt de bilaterala inköpsavtal vi ingått.

Ansvaret är en del av all vår verksamhet. Varje dag gör vi gärningar för ett renare energisamvete och för våra kunders energivälfärd. Vi har 120 år med historia bakom oss och en välbyggd grund för de kommande åren.

Timo Honkanen