Sidosryhmät 2017

Vastuu sidosryhmiemme energiahyvinvoinnista

Turku Energia toimii tiiviissä, avoimessa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Keskeiset sidosryhmät tunnistetaan vuosittain, ja yhteistyön laatua arvioidaan ja mitataan säännöllisesti.

Sidosryhmien odotusten tunteminen ja niihin vastaaminen muodostavat pohjan luottamuksen sekä hedelmällisten asiakas- ja yhteistyösuhteiden syntymiselle ja vaalimiselle. Turku Energia pyrkii avoimeen ja säännölliseen vuoropuheluun keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Viestimme sidosryhmillemme useiden eri kanavien kautta. Keskeisimmät kanavat ovat ulkoiset ja sisäiset tiedotteet, Valopilkku-asiakaslehti, sähköiset uutiskirjeet, verkkosivut, Keskeytysinfo-sivu, Varaventtiili-henkilöstölehti, asiakaspalvelu, sähköposti ja sosiaalisen median kanavat sekä asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapaamiset.

Turku Energialla on luotu prosessi, jolla keskeisiä sidosryhmiä tiedotetaan merkittävissä häiriöissä. Häiriötilanteissa Turku Energia viestii keskeisille sidosryhmille tiedotusvälineiden, kännykkään ja sähköpostiin tilattavien häiriötiedotteiden, päivystyspuhelimen ja internetin välityksellä.

Keskeiset sidosryhmämme

Asiakkaat

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Oma henkilöstö

Omistaja

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Media

Opiskelijat ja koululaiset

Muut energiayhtiöt