Taloudelliset vaikutukset sidosryhmiin

Taloudelliset vaikutukset sidosryhmiin

Rahavirrat sisään

 Myyntitulot  254,2 M€
 Liittymismaksut  2,4 M€
 Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista  11,1 M€

Rahavirrat ulos

Ostot toimittajilta 234,3 M€
josta energian osuus 78%
Sponsorointi 0,16 M€
Osingot omistajalle 18,0 M€
Maksetut palkat 13,4 M€
Lakisääteiset sosiaalikulut palkoista 3,2 M€
joista verot 3,5 M€
Yhteisöverot 3,4 M€
Arvonlisäverot 21,9 M€
Sähköverot 33,7 M€

Henkilöstö

Henkilökunnan määrä vuonna 2017 oli keskimäärin 286 (287). Konsernin maksamat palkat vuodelta 2017 olivat 13,4 milj. euroa (13,2 milj. eur). Seuraavien vuosien aikana henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy, kun eläköityvien henkilöiden määrä kasvaa. Eläköitymiset lisäävät tarvetta järjestellä työtehtäviä uudelleen, lisätä koulutusta ja rekrytoida uutta henkilökuntaa. Eläkevastuu on katettu kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaisesti.

Asiakkaat ja energian hinta

Turku Energia -konsernilla on lähes 80 000 asiakasta ja konsernin energiapalveluja käyttää yli 180 000 taloutta. Asiakkaita ovat pääasiassa Turun seudun kotitaloudet, yritykset ja julkiset palvelut. Konsernin toiminnasta syntyvä arvo asiakkaille muodostuu varmuudesta saada sähköä ja lämpöä hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisesti, kattavasta sopimusvaihtoehtojen, asiointikanavien sekä laskutustapojen neuvonnasta sekä energian tehokkaaseen käyttöön liittyvästä viestinnästä ja palveluista.

Yritysasiakkaita autetaan sähkömarkkinoilla toimimisessa ja parhaiden energianhankintamallien valinnassa sekä tarpeiden mukaisesti räätälöidyissä urakointi- ja kunnossapitopalveluiden hankinnoissa. Myös asiakaspalvelun saatavuus ja paikallisuus eri muodoissaan ovat tärkeitä lisäarvoja.

Tuloja asiakkailta kertyi tavaroiden ja palveluiden myynnistä 254,7 milj. euroa (239,8 milj. eur) ja liittymismaksuista 2,38 milj. euroa (1,6 milj. eur).

Toimittajat

Turku Energia -konsernilla oli vuonna 2017 noin 480 (490) tavaran ja palvelun toimittajaa, joista merkittävä osa toimii konsernin toimialueella. Vuonna 2017 materiaalien ja palveluiden ostot olivat yhteensä 234,3 milj. euroa (227,0 milj. eur).

Yhteiskunta ja omistaja

Turku Energia -konsernissa liiketoimintaa ohjaavat lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet. Konserni maksoi vuodelta 2017 yhteisöveroja 3,4  milj. euroa (2,8 milj. eur). Lisäksi konserni on toiminnallaan kerännyt yhteiskunnalle huomattavan määrän veroja ja maksuja, kuten arvonlisäveroja, työntekijöiden ennakonpidätysmaksuja ja sähköveroja, yhteensä 65,7 milj. euroa (67,4 milj. eur). Vaikka näitä maksuja ei voida lukea Turku Energia -konsernin varsinaisen yhteiskuntavastuun piiriin, on konserni omalta osaltaan huolehtinut siitä, että yhteiskunta on saanut maksut ajallaan ja täysimääräisinä.

Vuonna 2017 Turku Energia maksoi omistajalleen Turun kaupungille osinkoa 18 miljoonaa euroa vuoden 2016 tuloksesta. Vuodelta 2017 osinkoa jaetaan 18 miljoonaa euroa.

Paikallisesti mukana

Turku Energia tukee monipuolisesti niin kulttuurin, urheilun kuin yhteiskunnallisten tahojen toimintaa. Vuonna 2017 kohteita tuettiin 0,16 milj. eurolla (0,2 milj. eur). Vuonna 2017 sponsorointikohteitamme olivat muun muassa Varsinais-Suomen Yrityskylä -hanke, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminnan tukeminen, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games -tapahtuma, Aura Golf Oy, joka toimii yhteistyökumppanina vuosittain järjestettävässä Turku Energian Energiagolf -tapahtumassa, TPS:n jääkiekkoseura, Raision Loimu ja Tuto, Satumainen Aurajoki -hanke sekä Turun Musiikkijuhlat. Lue lisää Turku Energian sponsorointiyhteistyöstä verkkosivuiltamme.