Energianhankinta

Energianhankinta

Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 puolet hankkimastamme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tämän tavoitteen tulemme saavuttamaan jo aiemmin. Toteutamme tavoitteen saavuttamiseksi useita konsernin strategiaan ja ympäristöohjelmaan kirjattuja hankkeita. Kehitämme energianhankintaamme omien huippu- ja varavoimalaitosten sekä osakkuusyhtiöidemme kautta. Suurin vaikutus uusiutuvan energian määrään ja päästöjen vähenemiseen tulee olemaan loppuvuodesta 2017 valmistuneella Naantalin uudella monipolttoainevoimalaitoksella (Turun Seudun Energiantuotanto Oy).

Lämmön hankinta

Lämmön hankinta

Kaukolämpöä tuotetaan Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Lisäksi Turussa on pelletti- ja öljykäyttöisiä vara- ja huippulämpökeskuksia, joita käytetään häiriötilanteissa ja talvipakkasilla.

Hankinta ja ominaispäästöt

Lämmön ominaispäästöt/myyty energia 336,5 kgCO2/MWh

Kaukojäähdytyksen ominaispäästöt/myyty energia 15,0 kgCO2/MWh

Höyryn ominaispäästöt/myyty energia 350 kgCO2/MWh

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 195 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2017 oli keskimäärin 0,89 mg/kWh.

Rikkidioksidipäästöt v. 1996–2017

Rikkidioksidin ominaispäästö

 

Typenoksidipäästöt v. 1996–2017

Typenoksidien ominaispäästö

Hiukkaspäästöt v. 1996–2017

Hiukkasten ominaispäästö

Hiilidioksidipäästöt v. 1996–2017

Hiilidioksidin ominaispäästö

Yllä esitetyt päästötiedot koskevat vain Turku Energian omistamia laitoksia.