Katsaus ympäristövastuulliseen vuoteen 2017

Katsaus ympäristövastuulliseen vuoteen 2017

Ympäristövastuu merkitsee meille uusiutuvan energian lisäämistä, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuuden lisäämistä sekä paikallisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvaa energian osuutta 50 prosenttiin sähkön ja lämmön hankinnassa vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen tulemme todennäköisesti saavuttamaan jo kuluvana vuonna.

Tuemme toimillamme Turun kaupungin hiilineutraalia Turku 2040 -visiota. Etenemme Turku Energiassa kohti energiatehokkaampaa tulevaisuutta opastamalla asiakkaitamme energiankäytössä sekä mahdollistamalla oman energiankäytön seurannan palvelumme kautta. Tärkeä osa energiatehokkuustyötämme on energiakasvatus seudun lapsille ja nuorille.

Toteutamme strategiamme mukaisesti hankkeita, jotka lisäävät uusiutuvien osuutta energiantuotannossamme ja vähentävät energiantuotannon päästöjä. Tutustu vuoden 2017 keskeisimpiin hankkeisiin.

Viestimme ympäristöasioistamme asiakaslehti Valopilkun, sähköisten uutiskirjeiden, mediatiedotteiden, verkkosivujemme sekä sosiaalisen median kautta. Seuraamme konsernissa myös ympäristötuottojen, -kulujen ja -investointien määrää. Vuonna 2017 Turku Energian ympäristöinvestoinnit olivat 10,7 milj.euroa.  Raportoimme ympäristöasioista vuosittain ilmestyvässä vuosikertomuksen vastuullisuusosiossa. Tutustu ympäristötilinpäätökseemme.

 46 tekoa ympäristön hyväksi

Ympäristöystävällisiä tavoitteitamme ohjaa kolmivuotiskausiksi laadittu ympäristöohjelmamme. Vuosille 2018–2020 laadittu ohjelma valmistui loppuvuodesta. Ohjelman suunnitteluun osallistuivat konsernin kaikki yksiköt sekä sidosryhmiemme edustajia. Ohjelmaan kirjattiin 46 tekoa ympäristön hyväksi. Ohjelman toteutusta seuraamme kuukausittain johdon tietojärjestelmän kautta. Tutustu uuteen ympäristöohjelmaan.

Vuosien 2015–2017 ympäristöohjelman toteutumiseen voit tutustua tästä.

Ennen uuden ympäristöohjelman laatimista toteutimme ympäristöön ja laatuun liittyvän palautekyselyn keskeisimmille sidosryhmille sekä omalle henkilöstöllemme. Sidosryhmäkyselyn tulosten mukaan sidosryhmistämme 81,3 % oli tyytyväisiä Turku Energian ympäristöystävälliseen toimintaan ja 12,5 % oli erittäin tyytyväisiä. Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä aurinkoenergian ja uusien innovaatioiden lisäämiseen, sähköautoilun kehittämiseen Turun seudulle, toiminnan hyvään laatuun, ympäristöohjelmaan, toimintatapojemme kehittämiseen sekä yhteistyön lisäämiseen Turun kaupungin vastaavien hankkeiden kanssa.

Henkilökunnalle tehdyn kyselyn mukaan 83,5 % vastaajista oli tyytyväisiä Turku Energian ympäristövastuullisuuteen ja 7 % oli erittäin tyytyväisiä. Vastaajat olivat tyytyväisiä uusiutuvan energian lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviin tavoitteisiin. Kehittämistarpeita nähtiin urakoitsijoiden toimintatapojen seurannan ja valvonnan tärkeydessä, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön ympäristötietoisuudesta ja viestinnästä.

Säännöllisiä katselmuksia

Turku Energian vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi Turku Energian toimintajärjestelmää, joka on vuonna 2004 sertifioitu kolmeen järjestelmään (ISO 14 001, ISO 9001 ja OHSAS 18 001). Vastuullisuuden periaatteisiimme voit tutustua verkkosivuillamme.

Toimintajärjestelmään liittyviä johdon katselmus toteutettiin kerran vuonna 2017. Koko järjestelmä auditoitiin kerran ulkopuolisen arvioijan toimesta. Sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2017 kaksi kertaa, huhtikuussa arvioitiin Lämpö-yksikkö ja marraskuussa Konsernipalvelut-yksikkö. Turku Energiassa toimii myös ympäristö- ja laatutyöryhmä, joka käsittelee ko. asioita säännöllisesti.

Turku Energia aloitti vuonna 2017 henkilöstön EHS-palkitsemisen. Palkintoa voi hakea työkaverille, tiimille tai toiminnolle toiminnan laatuun, ympäristöasioiden tai työturvallisuuden tai -hyvinvoinnin tehdyn hyvän työn perusteella kaksi kertaa vuodessa.

Paikallisesti mukana

Osallistuimme jo 20. kerran valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon. Viikon aikana järjestimme useita tapahtumia asiakkaillemme (aurinkoenergiainfo ja Turbiinihallin energianäyttelyyn tutustuminen) sekä henkilöstöllemme (aurinkoenergiainfo sekä tutustuminen Koroisten sähköasemaan ja lämpökeskukseen). Lisäksi järjestimme "Minä ja energia" -kuvakampanjan henkilöstöllemme. Maaliskuun Earth Hour -tapahtumaan osallistuimme sammuttamalla Linnankadun piipun Fibonacci-valoteoksen valot.

Energiaa Länsi-Suomessa -hankkeen kautta Turku Energiassa kävi vuoden aikana yli 550 9-luokkalaista oppilasta, hankkeen kautta lisätään oppilaiden energiatietoisuutta. Keväällä tokaluokkalaisten Energiakilpailun voittaja, Turun Vasaramäen koulun 2 A -luokka, palkittiin kevätretkellä Zoolandiaan.

Tokaluokkalaisten energiatietoutta lisättiin jakamalla heille yli 300 opetuspakettia energia-asioista. Lisäksi olemme olleet mukana sponsoroimassa Varsinais-Suomen Yrityskylää, jossa työelämää ja energia-alaa tehdään tutummaksi peruskoulun 6-luokkalaisille. Turussa sijaitsevaan Yrityskylään käy tutustumassa vuosittain 5000 koululaista. Energiatehokkuus on pysyvänä teemana myös erilaisilla messuilla, joihin osallistumme.

Turku Energia tuki vuonna 2017 Valonian "Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa" -hanketta. Hankkeen myötä Varsinais-Suomen kuntien peruskouluille luovutetaan vesitestireppuja vesistön ja sen eliöiden tutkimiseen.

Lisäksi Turku Energia tuki Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaa ja oli mukana mahdollistamassa uuden huoltoaluksen hankintaa.

Energiatehokkuutta lisäämässä

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot Oy ovat sitoutuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017–2025. Sopimuksen avulla energiayhtiöissä jatketaan energiankäytön tehostamista vapaaehtoisin toimin. Sopimukseen liittyvä yritys sitoutuu kehittämään asiakkailleen uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia. Sopimuksen myötä olemme sitoutuneet oman energiankäytön tehostamiseen energian jakelussa ja tuotannossa, tavoitteenamme säästää omasta energiankäytöstä 6 % vuoteen 2025 mennessä.

Säästöjä on etsitty vuonna 2017 omien kiinteistöjen kohdekatselmuksilla sekä verkostohäviöiden vähentämistoimilla. Kohdekatselmuksia on tehty neljässä lämmön kohteessa ja kolmella sähköasemalla. Lämmön verkostohäviöiden paikallistamiseen on käytetty apuna uutta etäluentajärjestelmää (TAP), joka antaa hyödyllistä tietoa epäkohdista sekä drone-helikopteria verkostovuotojen havaitsemiseksi.

Asiakkaiden energianeuvonnan tehostaminen ja kulutustietojen tarkentuminen etäluettavien mittareiden kautta on ollut tärkeä osa pitkäaikaista energiatehokkuustyötämme. Sopimukseen kuuluvat myös vuosittaiset raportoinnit Motivalle tehdyistä energiatehokkuustoimista.