Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätöksen sisältö

Ympäristötilinpäätöksessä on esitetty Turku Energia -konserniin kuuluvista yhtiöistä emoyhtiö Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n, tytäryrityksen Turku Energia Sähköverkot Oy:n (omistusosuus 100 %) tiedot sekä tytäryritys Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n tiedot (omistusosuus 60,75 %). Osakkuusyritysten eli Kolsin Voima Oy:n, Svartisen Holding AS:n, Turku Science Park Oy:n ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tietoja ei ole raportoitu, sillä ne on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Turku Energia on osakkaana myös Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Voimaosakeyhtiö SF Oy:ssä, mutta näitä yhtiöitä koskevia tietoja ei ole raportoitu tässä yhteydessä. Kustannukset on kerätty pääosin suoraan taloushallinnon järjestelmästä, osittain kulut on saatu toimittajien vuosiraportoinneista. Tilinpäätös on tehty Turun kaupungin antamien tilinpäätösohjeiden ja kirjanpitolautakunnan (KILA) suositusten mukaan.