Avainluvut 2017

Avainluvut

Konsernin avainluvut 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, milj. euroa 255,0 255,8 239,6 254,4 269
Liikevoitto, milj. euroa 17,8 17,8 10,8 23,1 26,8
prosentteina liikevaihdosta 7,0 7,0 4,5 9,1 10
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 27,6 26,2 17,2 29,2 25,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 24,1 22,7 14,9 24,5 29,3
Taseen loppusumma, milj. euroa 360,9 339,8 315,3 282,4 261,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,8 15,6 24,9 14,6 13,4
prosentteina liikevaihdosta 10,8 6,1 10,4 5,7 5
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 288,2 270,7 258,1 220,6 196,1
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 2,0 2,2 1,9 3,6 4,9
Saamiset, milj. euroa 53,0 46,5 45,2 44,9 46,8
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 17,7 20,4 10,1 13,3 13,6
Oma pääoma, milj. euroa 151,9 145,8 142,3 146,3 138,9
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 16,2 15,7 10,3 17,1 22
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 13,5 12,9 9,2 16,4 20,2
Gearing, prosenttia 59,5 45,0 38,5 23,5 13,4
Omavaraisuusaste, prosenttia 42,1 42,9 45,2 51,9 53,1
Osinko yhteensä, milj. euroa 18,0 20,0 18,0 16,0 16,0
Henkilökunta keskimäärin 286 288 287 297 301