Liiketoimintakatsaus 2017

Edellisvuotta lämpimämmät talvikuukaudet vaikuttivat energiankysyntään

Edellisvuotta lämpimämmät talvikuukaudet vaikuttivat energian kysyntään vuonna 2017. Sähkönkulutus laski Turussa 1,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Turku Energian liikevaihto ja liiketulos säilyivät edellisvuoden tasolla. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus oli ennätystasolla. Naantalin monipolttoainevoimalaitos valmistui joulukuussa 2017 ja lisää merkittävästi uusiutuvien energialähteiden määrää Turku Energian sähkön ja lämmön tuotannossa. Vuodelle 2020 asetettu tavoite tultaneen saavuttamaan jo vuonna 2018, eli myymästämme energiasta yli 50 prosenttia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Turku Energia -konsernin liikevaihto oli 255,0 milj. euroa (2017: 255,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 17,8 milj. euroa (17,8 milj. euroa). Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 23,8 milj. euroa (15,6 milj. euroa) ja ne kohdistuivat verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä Artukaisiin rakennettavaan uuteen höyrylaitokseen. Lisäksi konserni sijoitti osakepääomaa osakkuusyhtiöihin pitkäaikaisena sijoituksena 3,3 milj. euroa.

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevoitto, milj. euroa

Investoinnit, milj. euroa

Edellisvuotta lämpimämpi talvi laski myydyn kaukolämmön määrää

Kaukolämpöä myytiin 1927 gigawattituntia (1970 GWh). Myydyn lämmön määrään vaikutti edellisvuotta lämpimämpi talvi. Kaukolämmön perustuotanto tuotettiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitoksilla, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Uusiutuvalla energialla tuotettiin 34 prosenttia (28 %) hankitusta lämmöstä.

Lämmön toimitusvarmuus säilyi erittäin hyvällä tasolla. Kaukolämmön toimituskatko oli keskimäärin 43 minuuttia asiakasta kohden laskettuna (2016: 1 h 18 min).

Vuonna 2017 oli meneillään kaksi kaukolämmön tuotannon ja toimitusvarmuuden kannalta merkittävää hanketta. Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos valmistui joulukuussa 2017 ja tulee nostamaan uusiutuvien osuuden kaukolämmön tuotannossa yli 50 prosenttiin vuoden 2018 aikana. Uuden höyrykeskuksen rakentaminen aloitettiin Artukaisiin. Höyrykeskus käyttää polttoaineenaan metsähaketta ja korvaa valmistuessaan öljyn käyttöä polttoaineena. Laitos tuottaa höyryä viidelle Artukaisten alueen merkittävällä teollisuusyritykselle.

Vuoden aikana valmisteltiin kaukolämmön hinnoittelurakenteen muutosta. Hinnoittelurakenne astui voimaan maaliskuussa 2018. Kaukolämmön hinnoittelurakenne uudistettiin vastaamaan uudistuvaa tuotantorakennetta sekä todellisia tuotantokustannuksia. Kausihinnoittelun tavoitteena on myös kannustaa asiakkaita energiatehokkuuteen ja kiinnittämään huomiota kulutuksen tehohuippuihin.

Kaukolämmön hintaa tarkistettiin vuoden aikana kaksi kertaa pääasiassa hiilen maailmanmarkkinahinnassa tapahtuneiden muutosten johdosta.

 

Kaukolämmön myynti, GWh

Sähkönsiirto edelleen valtakunnan edullisimpien joukossa

Sähköä siirrettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1480 GWh (1497 GWh) ja muille verkonhaltijoille 519 GWh (498 GWh). Turussa uudisrakentaminen vilkastui, mutta sähkönkulutus kuitenkin laski 1,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen lämpimämmästä säästä. Muille verkonhaltijoille siirretty sähkö kuitenkin kasvoi 4,4 prosenttia johtuen lähinnä Carunan verkkoalueella tapahtuneesta teollisuuden elpymisestä. Siirron kokonaismäärä Turku Energia Sähköverkot Oy:n omistamassa sähköverkossa kasvoi näin ollen yhteensä 0,2 prosenttia.

Sähkön käyttöpaikkojen lukumäärä oli vuoden lopussa yhteensä 83 121 (80 778), kasvua oli 2,9 prosenttia. Turussa on lisäksi yhteisostotaloissa noin 43 500 sähkönkäyttöpaikkaa ns. takakuluttajina, jotka eivät ole suoraan Turku Energia Sähköverkot Oy:n asiakkaita. Liittymien kokonaismäärä oli 19 761, joista uusia liittymiä 208 kpl.

Sähkönjakelun laatu pysyi erittäin hyvällä tasolla. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden laskettuna oli vuoden lopussa 8 min 54 s (9 min 14 s). 2/3 asiakkaistamme ei kokenut viime vuoden aikana yhtään sähkönjakelun keskeytystä.

Siirtohintoja korotettiin viime vuonna kerran. Korotus johtui Fingridin päätöksestä nostaa kanta- ja alueverkkomaksujaan vuoden 2017 alusta lähtien. Turku Energia Sähköverkot Oy:n hinnoittelu kuuluu edelleen valtakunnan edullisimpien joukkoon.

Merkittävin verkon muutostyö suoritettiin Medisiinan (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttama uudisrakennus Kupittaalla) laajennuksen yhteydessä, jossa 110 kV -kaapeli ja kahdeksan keskijännitekaapelia siirrettiin pois uudisrakennuksen tieltä. Ilpoisten sähköaseman GIS-kojeiston avaava huolto saatettiin loppuun. Kolmen sähköaseman kj-releistyksen uusimisprojekti käynnistettiin kesällä.

Jakeluverkossa jatkettiin ilmajohtojen kaapelointia sekä keskijänniteverkossa että pienjänniteverkossa. Pienjänniteverkon osalta suurin saneerauskohde oli Kastussa.

Muuntamoiden kaukokäyttöön ja etävalvontaan lisättiin uusia kohteita. Etäluettavien vikailmaisimien asennukset alkoivat ja jatkuvat edelleen vuoden 2018 aikana. Sähköasemien kaukokäyttöyhteyksissä käynnistettiin siirtyminen IP-pohjaiseen tiedonsiirtoon kuituverkossa uusien kytkinlaitteiden hankinnalla ja verkkomäärittelyillä.

Mittaustiedon hallinnassa jatkettiin vanhimpien etämittareiden kausivaihtoprojektin toteuttamista. Vuoden 2017 aikana vaihdettiin yli 10 000 mittaria (projekti jatkuu kesäkuuhun 2018). Tämän lisäksi asennettiin mittareita uusiin käyttöpaikkoihin yli 2600 kappaletta.

Sähkön jakelu, GWh

 

Uusia tuotteita ja palveluita sähköasiakkaille

Sähkönmyynti-liiketoiminnassa panostettiin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen. Vuoden aikana solmittiin yhteistyösopimukset Finnwind Oy:n ja OptiWatti Oy:n kanssa tavoitteena vastata asiakkaiden kysyntään palvelumarkkinoilla. Palvelusopimusten myötä Turku Energia lisäsi valikoimiinsa asiakkaille tarjottavat aurinkopaneelipaketit sekä sähkölämmitteisten kotien ohjausjärjestelmät.

Aurinkoenergian kysyntään vastattiin laajentamalla Kupittaalla Teknologiakiinteistöt Oy:n katolla sijaitsevaa aurinkovoimalaa sadalla paneelilla. Asiakkaat voivat vuokrata voimalasta nimikkopaneelin ja saada niiden tuottaman tuoton hyvityksenä omalle laskulleen.

Turku Energia lanseerasi myös Ekotakuu ja Ekotakuu Extra -palvelut. Jos asiakkaan sähkösopimuksen sähkö tuotetaan ns. sekasähköllä, kohdistetaan se Ekotakuu-palvelulla kokonaisuudessaan uusiutuvalla energialla tuotetuksi. Jos taas asiakkaan sähkö tuotetaan alun alkaenkin uusiutuvilla, voi hän tehdä vielä ylimääräisen ympäristöteon Ekotakuu Extra -palvelulla. Kohdistamme Ekotakuu Extra -palvelulla kerättyjä varoja uusiutuvan energian lisäämiseen.

Turku Energian sähköntuotanto-osuudet muodostuvat osakkuusyhtiöiden tuottaman vesi- ja tuulisähkön sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuuksista. Näiden tuotanto vastasi yli puolta Turku Energian myymästä sähköstä. Turku Energialla on sähköntuotanto-osuuksia Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ssa (39,5 %), Svartisen Holding AS:ssa (34,74 %) , Kolsin Voima Oy:ssa (22,5 %) sekä Suomen Hyötytuuli Oy:ssa (12,5 %). Turku Energia hankki myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista. Sähköntuotantoa rasitti edelleen sähkön alhainen markkinahinta.

Joulukuussa 2017 valmistunut Naantalin monipolttoainevoimalaitos tulee lisäämään uusiutuvien energialähteiden määrää Turku Energian myymästä sähköstä merkittävästi. Myös tuulivoimalla tuottamamme sähkön osuus tulee yli kaksinkertaistumaan kuluvana vuonna. Tuulivoiman osuus Turku Energian hankkimassa tuotannossa tuplaantuu osakkuusyhtiömme Suomen hyötytuuli Oy:n viime vuonna valmistuneiden merituulipuistojen sekä tekemiemme kahdenvälisten ostosopimuksien myötä.

Palvelutuotannossa keskityttiin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen ja infrastruktuuripalveluiden toteuttamiseen

Turku Energian palvelutuotannossa keskityttiin strategian mukaisesti Turku Energia -konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen. Palvelutuotantoa toteuttaa Urakointipalvelut-yksikkö, jossa työskentelee noin 80 työntekijää.