Toimitusjohtajan katsaus

Olemme lähellä, näemme kauas

Vuosi 2017 oli meille monien onnistumisten vuosi. Asiakkaidemme tyytyväisyys meihin ja toimitusvarmuutemme olivat ennätystasolla. Myös taloudellisesti vuosi oli hyvä. Liikevaihtomme ja liikevoittomme säilyivät edellisvuoden tasolla huolimatta laskeneesta energiankulutuksesta ja sähkön edelleen alhaisesta markkinahinnasta.

Toimintaympäristömme on muutoksessa. Hyvinvointimme on kiinni häiriöttömästä, kohtuuhintaisesta ja ympäristöystävällisesti tuotetusta energiasta. Asiakkaidemme odotukset energiayhtiöitä kohtaan ovat muuttuneet. Uudistimme strategiamme viime keväänä vastaamaan muutokseen, asiakkaidemme odotuksiin ja lähitulevaisuuden haasteisiin. Kirkastimme toimintamme ydintä ja lähitulevaisuuden päämääriämme ja nostimme asiakkaamme entistä enemmän keskiöön.

Olemme jo vuosien ajan pitkäjänteisesti panostaneet uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Laadimme viime vuonna uuden ympäristöohjelman seuraavalla kolmelle vuodelle. Ympäristöohjelmaan on kirjattu 46 tekoa ympäristön hyväksi, jotka tulemme toteuttamaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Joulukuussa saimme juhlistaa Naantaliin valmistunutta uutta monipolttoainevoimalaitosta, joka lisää merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta lämmön ja sähkön tuotannossa ja vähentää merkittävästi Turun seudun hiilidioksidipäästöjä. Tänä vuonna tulemme erittäin todennäköisesti saavuttamaan etuajassa vuodelle 2020 asettamamme tavoitteen, eli yli 50 prosenttia myymästämme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Aloitimme viime vuonna myös uuden, metsähaketta polttoaineenaan käyttävän höyrykeskuksen rakentamisen Artukaisiin. Laitoksen myötä viiden alueen merkittävän yrityksen höyry tuotetaan tulevaisuudessa pääosin biopolttoaineolla. Myös tuulivoimalla tuottamamme sähkön osuus tulee yli kaksinkertaistumaan kuluvana vuonna osakkuusyhtiömme Suomen hyötytuuli Oy:n viime vuonna valmistuneiden merituulipuistojen sekä tekemiemme kahdenvälisten ostosopimuksien myötä.

Vastuullisuus kulkee mukana kaikessa toiminnassamme. Teemme päivittäin tekoja puhtaamman energiaomatunnon ja asiakkaidemme energiahyvinvoinnin eteen. Takanamme on 120 vuotta historiaa ja hyvin rakennettu pohja tuleville vuosille.

Timo Honkanen